معاوضه، زمین، مشهد
ذخیره جستجو

3 مورد یافت شد.

خرید زمین 910 متری, مشهد، بزرگراه میثاق، حاشيه ميثاق
#154992

فروش زمین 910 متری مشهد، بزرگراه میثاق، حاشيه ميثاق

2 سال پیش
کل: 1.180 میلیارد تومان |متری: 1.300 میلیون تومان
خرید زمین 300 متری, مشهد، جاده طرقبه، امام رضا
#147722

فروش زمین 300 متری مشهد، جاده طرقبه، امام رضا

2 سال پیش
تراکم زیاد، جنوبی
کل: 625 میلیون تومان
خرید زمین 200 متری, مشهد، معلم، معلم 75
#127454

فروش زمین 200 متری مشهد، معلم، معلم 75

2 سال پیش
تراکم زیاد، شمالی
کل: 760 میلیون تومان |متری: 3.700 میلیون تومان