معاوضه، خانه ویلایی، مشهد
ذخیره جستجو

27 مورد یافت شد.

خرید خانه ویلایی 300 متری, مشهد، فلاحی، فلاحی 38
#253060

فروش خانه ویلایی 300 متری مشهد، فلاحی، فلاحی 38

1 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 13 سال ساخت
کل: 570 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 441 متری, مشهد، خیابان صدف، صدف
#210503

فروش خانه ویلایی 441 متری مشهد، خیابان صدف، صدف

1 سال پیش
1 طبقه، 4 خوابه، 18 سال ساخت
کل: 2.200 میلیارد تومان
معاوضه خانه ویلایی 250 متری, مشهد، بلوار دانش آموز، دانش  آموز
#200498

معاوضه خانه ویلایی 250 متری مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز

1 سال پیش
3 طبقه، 5 خوابه، 13 سال ساخت
کل: 800 میلیون تومان
معاوضه خانه ویلایی 255 متری, مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو
#195558

معاوضه خانه ویلایی 255 متری مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو

1 سال پیش
کل: 1.100 میلیارد تومان
خرید خانه ویلایی 150 متری, مشهد، معلم، معلم
#187856

فروش خانه ویلایی 150 متری مشهد، معلم، معلم

1 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 10 سال ساخت
کل: 3 میلیارد تومان
معاوضه خانه ویلایی 210 متری, مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال
#186347

معاوضه خانه ویلایی 210 متری مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال

1 سال پیش
1 طبقه، 3 خوابه، 25 سال ساخت
کل: 750 میلیون تومان
معاوضه خانه ویلایی 113 متری, مشهد، بلوار سیدرضی، سیدمرتضی
#183854

معاوضه خانه ویلایی 113 متری مشهد، بلوار سیدرضی، سیدمرتضی

1 سال پیش
2 طبقه، 1 خوابه، 20 سال ساخت
کل: 550 میلیون تومان
معاوضه خانه ویلایی 240 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد
#178483

معاوضه خانه ویلایی 240 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد

1 سال پیش
2 طبقه، 4 خوابه، 30 سال ساخت
کل: 825 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 270 متری, مشهد، معلم، معلم
#160481

فروش خانه ویلایی 270 متری مشهد، معلم، معلم

2 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 18 سال ساخت
کل: 2.160 میلیارد تومان
خرید خانه ویلایی 250 متری, مشهد، معلم، معلم 72
#160357

فروش خانه ویلایی 250 متری مشهد، معلم، معلم 72

2 سال پیش
2 طبقه، 5 خوابه، 12 سال ساخت
کل: 1.050 میلیارد تومان
خرید خانه ویلایی 300 متری, مشهد، بلوار فکوری، شهرستانی
#160285

فروش خانه ویلایی 300 متری مشهد، بلوار فکوری، شهرستانی

2 سال پیش
1 طبقه، 3 خوابه، 16 سال ساخت
کل: 900 میلیون تومان |متری: 3 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 250 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، چراغچی
#159235

فروش خانه ویلایی 250 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، چراغچی

2 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 14 سال ساخت
کل: 800 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 466 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، صدف
#159232

فروش خانه ویلایی 466 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، صدف

2 سال پیش
1 طبقه، 3 خوابه، 15 سال ساخت
کل: 1.150 میلیارد تومان |متری: 2.460 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 250 متری, مشهد، معلم، ستاری
#157908

فروش خانه ویلایی 250 متری مشهد، معلم، ستاری

2 سال پیش
3 طبقه، 2 خوابه، 15 سال ساخت
کل: 600 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 220 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، شریف
#157589

فروش خانه ویلایی 220 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، شریف

2 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 20 سال ساخت
کل: 800 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 140 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، ازادگان
#157555

فروش خانه ویلایی 140 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، ازادگان

2 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه
کل: 650 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 155 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، سرو
#154875

فروش خانه ویلایی 155 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، سرو

2 سال پیش
1 طبقه، 1 خوابه، 22 سال ساخت
کل: 600 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 252 متری, مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز
#154641

فروش خانه ویلایی 252 متری مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز

2 سال پیش
2 خوابه، 25 سال ساخت
کل: 1.400 میلیارد تومان
خرید خانه ویلایی 220 متری, مشهد، احمدآباد، رضا
#154318

فروش خانه ویلایی 220 متری مشهد، احمدآباد، رضا

2 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 14 سال ساخت
کل: 1.900 میلیارد تومان
خرید خانه ویلایی 300 متری, مشهد، قاسم آباد، فلاحی
#149922

فروش خانه ویلایی 300 متری مشهد، قاسم آباد، فلاحی

2 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 20 سال ساخت
کل: 600 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 400 متری, مشهد، معلم، شریف
#147003

فروش خانه ویلایی 400 متری مشهد، معلم، شریف

2 سال پیش
1 طبقه، 3 خوابه، 20 سال ساخت
کل: 1.200 میلیارد تومان
خرید خانه ویلایی 250 متری, مشهد، بلوار سجاد، بزرگمهر جنوبی
#145266

فروش خانه ویلایی 250 متری مشهد، بلوار سجاد، بزرگمهر جنوبی

2 سال پیش
1 طبقه، 3 خوابه
کل: 2.200 میلیارد تومان
خرید خانه ویلایی 250 متری, مشهد، چراغچی، چراغچی
#145249

فروش خانه ویلایی 250 متری مشهد، چراغچی، چراغچی

2 سال پیش
1 طبقه، 1 خوابه، 25 سال ساخت
کل: 800 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 180 متری, مشهد، معلم، سیدرضی - حاشیه
#140988

فروش خانه ویلایی 180 متری مشهد، معلم، سیدرضی - حاشیه

2 سال پیش
25 سال ساخت
کل: 3.200 میلیارد تومان
خرید خانه ویلایی 200 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، هفت تیر-لاله
#140946

فروش خانه ویلایی 200 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، هفت تیر-لاله

2 سال پیش
کل: 1.200 میلیارد تومان |متری: 6 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 230 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، فارغ التحصیلان
#139689

فروش خانه ویلایی 230 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، فارغ التحصیلان

2 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه
کل: 950 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 250 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، سیدرضی
#137990

فروش خانه ویلایی 250 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، سیدرضی

2 سال پیش
کل: 1.200 میلیارد تومان |متری: 4.800 میلیون تومان