معاوضه، آپارتمان، مشهد
ذخیره جستجو

26 مورد یافت شد.

خرید آپارتمان 55 متری, مشهد، جاده شاندیز، زشک
#263278

فروش آپارتمان 55 متری مشهد، جاده شاندیز، زشک

1 سال پیش
طبقه همکف، 1 خوابه
کل: 190 میلیون تومان
معاوضه آپارتمان 180 متری, مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز عباسی
#260826

معاوضه آپارتمان 180 متری مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز عباسی

1 سال پیش
طبقه 1، 3 خوابه، نوساز
کل: 670 میلیون تومان
معاوضه آپارتمان 160 متری, مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز عباسی
#260825

معاوضه آپارتمان 160 متری مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز عباسی

1 سال پیش
طبقه 1، 3 خوابه، نوساز
کل: 550 میلیون تومان
خرید آپارتمان 76 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد59 نبش شریف7
#243165

فروش آپارتمان 76 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد59 نبش شریف7

1 سال پیش
طبقه 2، 2 خوابه، 11 سال ساخت
کل: 195 میلیون تومان |متری: 2.560 میلیون تومان
خرید آپارتمان 85 متری, مشهد، بلوار سید رضی، سیدرضی
#243071

فروش آپارتمان 85 متری مشهد، بلوار سید رضی، سیدرضی

1 سال پیش
طبقه 1، 2 خوابه، 7 سال ساخت
کل: 240 میلیون تومان |متری: 2.820 میلیون تومان
خرید آپارتمان 152 متری, مشهد، بلوار سید رضی، معاد
#241907

فروش آپارتمان 152 متری مشهد، بلوار سید رضی، معاد

1 سال پیش
طبقه 3، 3 خوابه، 1 سال ساخت
کل: 485 میلیون تومان
معاوضه آپارتمان 100 متری, مشهد، بلوار  وکیل اباد، آزادگان
#230365

معاوضه آپارتمان 100 متری مشهد، بلوار وکیل اباد، آزادگان

1 سال پیش
طبقه 3، 2 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 300 میلیون تومان |متری: 3 میلیون تومان
خرید آپارتمان 86 متری, مشهد، ستاری، ستاری
#195499

فروش آپارتمان 86 متری مشهد، ستاری، ستاری

1 سال پیش
طبقه 3، 2 خوابه، 10 سال ساخت
کل: 197.800 میلیون تومان |متری: 2.300 میلیون تومان
معاوضه آپارتمان 161 متری, مشهد، آزادشهر، امامت
#167751

معاوضه آپارتمان 161 متری مشهد، آزادشهر، امامت

2 سال پیش
طبقه 3، 3 خوابه، 2 سال ساخت
کل: 950 میلیون تومان
خرید آپارتمان 110 متری, مشهد، الهیه، رحمانیه
#162576

فروش آپارتمان 110 متری مشهد، الهیه، رحمانیه

2 سال پیش
طبقه 1 و 2 و 3 و 4، 2 خوابه، نوساز
کل: 2 میلیارد تومان
خرید آپارتمان 90 متری, مشهد، معلم، جلال ال احمد
#161082

فروش آپارتمان 90 متری مشهد، معلم، جلال ال احمد

2 سال پیش
طبقه 4، 2 خوابه، 12 سال ساخت
کل: 215 میلیون تومان
خرید آپارتمان 160 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، جلال ال احمد
#156852

فروش آپارتمان 160 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، جلال ال احمد

2 سال پیش
طبقه 4، 3 خوابه، نوساز
کل: 448 میلیون تومان |متری: 2.800 میلیون تومان
معاوضه آپارتمان 160 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، دانشجو
#156608

معاوضه آپارتمان 160 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، دانشجو

2 سال پیش
طبقه 2، 3 خوابه، 3 سال ساخت
کل: 450 میلیون تومان
خرید آپارتمان 171 متری, مشهد، معلم، شریف
#154941

فروش آپارتمان 171 متری مشهد، معلم، شریف

2 سال پیش
طبقه 1، 3 خوابه، 11 سال ساخت
کل: 393.300 میلیون تومان |متری: 2.300 میلیون تومان
خرید آپارتمان 193 متری, مشهد، معلم، غدیر
#149876

فروش آپارتمان 193 متری مشهد، معلم، غدیر

2 سال پیش
طبقه زیرزمین و 1، 2 خوابه، 20 سال ساخت
کل: 750 میلیون تومان
خرید آپارتمان 140 متری, مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال
#147515

فروش آپارتمان 140 متری مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال

2 سال پیش
طبقه 2، 3 خوابه، 15 سال ساخت
کل: 300 میلیون تومان
خرید آپارتمان 330 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، صدف
#147007

فروش آپارتمان 330 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، صدف

2 سال پیش
طبقه 1، 4 خوابه، 27 سال ساخت
کل: 1.470 میلیارد تومان
خرید آپارتمان 88 متری, مشهد، شهید قانع، قانع
#146374

فروش آپارتمان 88 متری مشهد، شهید قانع، قانع

2 سال پیش
طبقه 2، 2 خوابه، 9 سال ساخت
کل: 220 میلیون تومان
خرید آپارتمان 90 متری, مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی
#146278

فروش آپارتمان 90 متری مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی

2 سال پیش
طبقه 2 و 3 و 4، 2 خوابه، 1 سال ساخت
کل: 189 میلیون تومان |متری: 2.100 میلیون تومان
خرید آپارتمان 90 متری, مشهد، بلوار امامت، امامت
#145501

فروش آپارتمان 90 متری مشهد، بلوار امامت، امامت

2 سال پیش
طبقه 1 و 2، 3 خوابه، نوساز
کل: 360 میلیون تومان |متری: 4 میلیون تومان
خرید آپارتمان 137 متری, مشهد، شهید قانع، قانع
#145441

فروش آپارتمان 137 متری مشهد، شهید قانع، قانع

2 سال پیش
طبقه 1، 2 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 355 میلیون تومان
خرید آپارتمان 83 متری, مشهد، قاسم آباد، حجاب
#145268

فروش آپارتمان 83 متری مشهد، قاسم آباد، حجاب

2 سال پیش
طبقه 2، 2 خوابه، 15 سال ساخت
کل: 75 میلیون تومان
خرید آپارتمان 170 متری, مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه
#145257

فروش آپارتمان 170 متری مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه

2 سال پیش
طبقه 1 و 2 و 3 و 4، 2 خوابه، نوساز
کل: 348.500 میلیون تومان |متری: 2.050 میلیون تومان
خرید آپارتمان 160 متری, مشهد، معلم، پژوهش
#143156

فروش آپارتمان 160 متری مشهد، معلم، پژوهش

2 سال پیش
طبقه 4، 3 خوابه، نوساز
کل: 464 میلیون تومان |متری: 2.900 میلیون تومان
خرید آپارتمان 103 متری, مشهد، قاسم آباد، مهدیه
#139933

فروش آپارتمان 103 متری مشهد، قاسم آباد، مهدیه

2 سال پیش
طبقه 3، 2 خوابه، نوساز
کل: 185.400 میلیون تومان |متری: 1.800 میلیون تومان
خرید آپارتمان 157 متری, مشهد، معلم، دندانپزشکان
#133522

فروش آپارتمان 157 متری مشهد، معلم، دندانپزشکان

2 سال پیش
طبقه 1 و 2 و 3، 3 خوابه، 2 سال ساخت
کل: 439.600 میلیون تومان |متری: 2.800 میلیون تومان