خرید فروش، هتل و هتل آپارتمان، مشهد
ذخیره جستجو

2 مورد یافت شد.

خرید هتل و هتل آپارتمان 1350 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا
#180357

فروش هتل و هتل آپارتمان 1350 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

1 سال پیش
16 واحدی، زمین 429 متری
کل: 4.290 میلیارد تومان |متری: 10 میلیون تومان
خرید هتل و هتل آپارتمان 4500 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، محدوده حرم
#131457

فروش هتل و هتل آپارتمان 4500 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، محدوده حرم

2 سال پیش
33 واحدی، زمین 500 متری
کل: 16 میلیارد تومان |متری: 4.290 میلیارد تومان