خرید فروش، باغ و ویلا، مشهد
ذخیره جستجو

15 مورد یافت شد.

خرید باغ و ویلا 600 متری, مشهد، دریادل، ابراهیم خان ۱
#244271

فروش باغ و ویلا 600 متری مشهد، دریادل، ابراهیم خان ۱

1 سال پیش
1 طبقه، 1 خوابه، 3 سال ساخت
کل: 390 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 2300 متری, مشهد، جاده سنتو، 35 کیلومتری جاده سنتو
#236128

فروش باغ و ویلا 2300 متری مشهد، جاده سنتو، 35 کیلومتری جاده سنتو

1 سال پیش
1 طبقه، 1 خوابه، 1 سال ساخت
کل: 350 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 1000 متری, مشهد، جاده سنتو، جاده سنتو
#196601

فروش باغ و ویلا 1000 متری مشهد، جاده سنتو، جاده سنتو

1 سال پیش
2 طبقه، 2 خوابه، نوساز
کل: 500 میلیون تومان |متری: 500 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 150 متری, مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی
#175019

فروش باغ و ویلا 150 متری مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی

1 سال پیش
2 طبقه، 1 خوابه، 15 سال ساخت
کل: 600 میلیون تومان |متری: 4 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 390 متری, مشهد، آرامگاه فردوسی، روستای انداد
#165375

فروش باغ و ویلا 390 متری مشهد، آرامگاه فردوسی، روستای انداد

2 سال پیش
1 طبقه، 1 خوابه، 3 سال ساخت
کل: 55 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 1000 متری, مشهد، سه راه فردوسی، بلوارشاهنامه
#163158

فروش باغ و ویلا 1000 متری مشهد، سه راه فردوسی، بلوارشاهنامه

2 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، نوساز
کل: 250 میلیون تومان |متری: 250 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 1000 متری, مشهد، جاده قوچان، 7 کیلومتر بعد از 3 راه فردوسی
#160708

فروش باغ و ویلا 1000 متری مشهد، جاده قوچان، 7 کیلومتر بعد از 3 راه فردوسی

2 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 1 سال ساخت
کل: 450 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 510 متری, مشهد، جاده شاندیز، ابراهیم اباد
#156855

فروش باغ و ویلا 510 متری مشهد، جاده شاندیز، ابراهیم اباد

2 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، نوساز
کل: 600 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 850 متری, مشهد، جاده سنتو، ناظریه
#156351

فروش باغ و ویلا 850 متری مشهد، جاده سنتو، ناظریه

2 سال پیش
1 طبقه
کل: 125 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 1100 متری, مشهد، جاده شاندیز، اراضی سوران
#155470

فروش باغ و ویلا 1100 متری مشهد، جاده شاندیز، اراضی سوران

2 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه
کل: 500 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 1100 متری, مشهد، جاده قوچان، نرسیده به پیچ ساغروان
#155474

فروش باغ و ویلا 1100 متری مشهد، جاده قوچان، نرسیده به پیچ ساغروان

2 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، نوساز
کل: 390 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 512 متری, مشهد، جاده کلات، کیلومتر 7
#155400

فروش باغ و ویلا 512 متری مشهد، جاده کلات، کیلومتر 7

2 سال پیش
1 خوابه
کل: 53 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 3350 متری, مشهد، شهرک صنعتی توس، شهرک صنعتی
#146452

فروش باغ و ویلا 3350 متری مشهد، شهرک صنعتی توس، شهرک صنعتی

2 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه
کل: 335 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 3400 متری, مشهد، جاده شاندیز، امام رضا 21
#141796

فروش باغ و ویلا 3400 متری مشهد، جاده شاندیز، امام رضا 21

2 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 12 سال ساخت
کل: 3.400 میلیارد تومان |متری: 1 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 3000 متری, مشهد، جاده شاندیز، ویرانی
#137455

فروش باغ و ویلا 3000 متری مشهد، جاده شاندیز، ویرانی

2 سال پیش
کل: 1.500 میلیارد تومان |متری: 500 هزار تومان